Cennik

Ceny uwzględniają dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa oraz Programu Maluch +

Wpisowe 350 zł

Opłata jednorazowa, ważna przez cały okres uczęszczania Dziecka do żłobka.

W ramach wpisowego zapewniamy:

 • kompletną wyprawkę plastyczną
 • ubezpieczenie Dziecka
 • wszelkie materiały i pomoce dydaktyczne
 • nową pościel Dziecka
 • prezenty okolicznościowe (m.in z okazji wizyty Św. Mikołaja, Dnia Dziecka, urodzin)
 • sztućce, miseczki, talerzyki, kubki, śliniaki, fartuszki do prac plastycznych

Abonament

Re-Re Kum-Kum Standard

550 zł 

Pakiet bez limitu godzin w miesiącu

Kwota uwzględniająca dotacje UMK oraz dofinansowanie żłobkowe (400 zł) 

Re-Re Kum-Kum Standard

950 zł 

Pakiet bez limitu godzin w miesiącu

Kwota uwzględniająca dotacje UMK

           Ceny pakietów w innym wymiarze godzin opieki w żłobku ustalane są indywidualnie 

             

            Informacja o dofinansowaniu żłobkowym (400 zł) do opieki nad dzieckiem w 2023 r.

Dofinansowanie to skierowane jest do Rodziców Dzieci uczęszczających do żłobka i nieobjętych Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym, a zatem dofinansowanie obniżenia opłaty obejmuje:

 •  Dzieci pierwsze i jedyne w Rodzinie,
 •  Dzieci pierwsze z Rodzin, w których kolejne Dziecko jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym
 •  wszystkie Dzieci w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia (poza wiekiem objęcia Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym).

W ramach abonamentu miesięcznego zapewniamy:

 • opiekę nad Dzieckiem oraz szeroką gamę zajęć dodatkowych (więcej informacji w zakładce Oferta oraz na naszym profilu Facebook)
 • artykuły pielęgnacyjne (chusteczki nawilżane, podkłady higieniczne, kremy pielęgnacyjne i zasypki)
 • indywidualne wyposażenie Dziecka: kocyk, poduszka, ręczniczek, nocniczek, szczoteczka do ząbków
 • napoje (herbatka, woda źródlana) bez ograniczeń w ciągu całego dnia
 • świeże owoce bez ograniczeń w ciągu całego dnia
 • wsparcie specjalistów: logopedy, psychologa dziecięcego, położnej, fizjoterapeuty oraz dietetyka
 • organizację przyjęć urodzinowych dla Dzieci

foodWyżywienie

Rodzice dostarczają posiłki we własnym zakresie lub mogą skorzystać z cateringu, dostarczanego przez firmę z wieloletnim doświadczeniem w przyrządzaniu potraw dla Najmłodszych. Menu dla Dzieci ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi (m.in. dieta bezmleczna, bez glutenu, wegetariańska, wegańska) ustalane jest specjalnie dla Nich przez wykwalifikowanych dietetyków. Napoje, herbatki, woda źródlana oraz owoce bezpłatnie i bez ograniczeń dla każdego Dziecka, w ciągu całego dnia.

Koszt pełnego wyżywienia (5 posiłków) 15 zł 

Poszczególne posiłki można zamawiać razem – na cały dzień lub osobno – wg potrzeb Rodziców

Promocje

 • stały upust dla Rodzeństw w wysokości 10%
 • każdy Rodzic, z którego polecenia nowy Rodzic zapisze do nas swoje Dziecko otrzyma 25% rabat (dotyczy jednomiesięcznej stawki czesnego)

Dotacje 2023

Ceny podane na stronie uwzględniają dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa oraz Programu Maluch.

10

W roku 2023 od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 3,50 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703  Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

Zał_31_Logo_MRiPS (1)pobrane7-lutego