Cennik

Ceny uwzględniają dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa

Wpisowe 350 zł

Opłata jednorazowa, ważna przez cały okres uczęszczania Dziecka do żłobka.
W ramach wpisowego zapewniamy:

Abonament

Re-Re Kum-Kum Standard
750 zł
Pakiet bez limitu godzin w miesiącu
Kwota uwzględniająca dotacje UMK oraz dofinansowanie żłobkowe (400 zł)
Re-Re Kum-Kum Standard
1150 zł
Pakiet bez limitu godzin w miesiącu
Kwota uwzględniająca dotacje UMK
Ceny pakietów w innym wymiarze godzin opieki w żłobku ustalamy indywidualnie
Informacja o dofinansowaniu żłobkowym (400 zł) 2023 r.

Dofinansowanie to skierowane jest do Rodziców Dzieci uczęszczających do żłobka i nieobjętych Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym, a zatem dofinansowanie obniżenia opłaty obejmuje:

W ramach abonamentu miesięcznego zapewniamy:

Wyżywienie

Rodzice dostarczają posiłki we własnym zakresie lub mogą skorzystać z cateringu, dostarczanego przez firmę z wieloletnim doświadczeniem w przyrządzaniu potraw dla Najmłodszych. Menu dla Dzieci ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi (m.in. dieta bezmleczna, bez glutenu, wegetariańska, wegańska) ustalane jest specjalnie dla Nich przez wykwalifikowanych dietetyków. Napoje, herbatki, woda źródlana oraz owoce i warzywa bezpłatnie i bez ograniczeń dla każdego Dziecka, w ciągu całego dnia.

Koszt pełnego wyżywienia (5 posiłków) 19 zł 

Poszczególne posiłki można zamawiać razem – na cały dzień lub osobno – wg potrzeb Rodziców

Promocje

Dotacje 2024

Ceny podane na stronie uwzględniają dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa.

W roku 2024 od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 3,50 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703  Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl