Cennik

Cennik Żłobka Re-Re Kum-Kum uwzględnia dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa oraz Programu Maluch – edycja 2021.

Wpisowe 350 zł

Opłata jednorazowa, bezzwrotna ważna przez cały okres uczęszczania Dziecka do żłobka. Dotyczy abonamentu oraz karnetów godzinowych. W ramach wpisowego zapewniamy:

 

 • wyprawkę plastyczną
 • materiały i pomoce dydaktyczne
 • pościel Dziecka
 • sztućce, miseczki, talerzyki, kubki, śliniaki, fartuszki do prac plastycznych

Abonament

 

Re-Re Kum-Kum Standard

780 zł 

opieka całodzienna (bez limitu godzin)/miesiąc

W ramach abonamentu miesięcznego zapewniamy:

 • opiekę nad Dzieckiem (więcej informacji w zakładce Oferta)
 • artykuły pielęgnacyjne (chusteczki nawilżane, kremy i zasypki)
 • indywidualne wyposażenie Dziecka: kocyk, poduszka, ręczniczek, nocniczek
 • napoje (herbatka, woda mineralna), owoce
 • bezpłatne konsultacje z logopedą, psychologiem oraz dietetykiem
 • organizację przyjęć urodzinowych dla Dzieci

foodWyżywienie

Rodzice dostarczają posiłki we własnym zakresie lub mogą skorzystać z cateringu, dostarczanego przez firmę z wieloletnim doświadczeniem w przyrządzaniu potraw dla Najmłodszych. Menu dla Dzieci ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi (np. dieta bezmleczna) ustalane jest specjalnie dla Nich przez wykwalifikowanych dietetyków. Napoje tj. herbata, woda mineralna oraz owoce bezpłatnie i bez ograniczeń dla każdego Dziecka.

 

Promocje

 • stały upust dla Rodzeństw w wysokości 10%
 • każdy Rodzic, z którego polecenia nowy Rodzic zapisze do nas swoje Dziecko otrzyma 25% rabat (dotyczy jednomiesięcznej stawki czesnego)

Dotacje 2021

Ceny podane na stronie uwzględniają dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa oraz Programu Maluch – edycja 2021.

 

10

W roku 2021 od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703  Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

Zał_31_Logo_MRiPS (1)pobrane7-lutego

 

 

Żłobek Re-Re Kum-Kum uczestniczy w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH edycja 2021″

Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko miesięcznie wynosi nie więcej niż 80 zł i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów.

Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki miesięcznie wynosi nie więcej niż 500 zł i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów.

 

NAZWA PROGRAMU: RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH + EDYCJA 2021

NAZWY ZADAŃ ORAZ KWOTY DOFINANSOWAŃ W ROKU 2021

 • Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w Żłobku przy ul. Szablowskiego 3/III (30-127) w Krakowie.

Dofinansowanie: 24.000,00 zł

 • Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w Żłobku przy ul. Przybyszewskiego 20 (30-128) w Krakowie.

Dofinansowanie: 28.800,00 zł

 • Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w Żłobku przy ul. Radzikowskiego 104 (31-315) w Krakowie.

Dofinansowanie:  28.800,00 zł

 • Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w Żłobku przy ul. Żabiniec 70 (31-215) w Krakowie.

Dofinansowanie: 25.920,00 zł

 • Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w Instytucji dziennego opiekuna I przy ul. Żabiniec 70 (31-215) w Krakowie.

Dofinansowanie: 4.800,00 zł

 • Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w Instytucji dziennego opiekuna II przy ul. Żabiniec 70 (31-215) w Krakowie.

Dofinansowanie: 4.800,00 zł

 • Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w Instytucji dziennego opiekuna I przy ul. Przybyszewskiego 20 (30-127) w Krakowie.

Dofinansowanie 4.800,00 zł

 • Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w Instytucji dziennego opiekuna II przy ul. Przybyszewskiego 20 (30-127) w Krakowie.

Dofinansowanie: 4.800,00 zł