Żłobki ul. Wizjonerów 4, Radzikowskiego 100J,K

Żłobki Publiczne

ul. Radzikowskiego 100 J,K Kraków

ul. Wizjonerów 4, Kraków 

Tel. 509-301-283

e-mail: klubmalucha@onet.pl

Kilka słów o Nas

Żłobek Re Kum-Kum to miejsce troskliwej i profesjonalnej opieki nad dziećmi w wieku od 5 miesięcy do 3 roku życia.Re-Re Kum-Kum spełnia najwyższe wymagania rodziców, dotyczące higieny i bezpieczeństwa najmłodszych. U nas opiekę nad Waszymi pociechami sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogów oraz opiekunek. Naszym celem jest kształcenie osobowości dziecka w najwcześniejszym okresie rozwoju.
Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego malucha odkrywamy i rozwijamy jego talenty oraz pomagamy w pokonywaniu codziennych trudności. Naszym atutem są przestronne i nowoczesne sale zabaw. Nasze zabawki, renomowanych firm (Fischer Price, Chicco, Playskool, Bright Starts, V-tech, Leap Frog) oraz przedmioty codziennego użytku posiadają atesty i certyfikaty, podobnie jak całe wyposażenie żłobka.
Żłobki Publiczne mieszczą się w dzielnicy Prądnik Biały oraz Bronowice nieopodal centrum handlowego Galeria Bronowice oraz sklepu Ikea.

Żłobek Publiczny Re-Re Kum-Kum oferuje:

 • opiekę na Dziećmi od poniedziałku do piątku

 • miłą i domową atmosferę

 • gry oraz zabawy rozwijające i stymulujące zmysły

 • rytmikę

 • naukę języka angielskiego

 • opiekę logopedyczną

 • bajkoterapię

 • muzykoterapię

 • zajęcia taneczne

 • warsztaty teatralne

 • zajęcia manualno – plastyczne

 • gimnastykę ogólnorozwojową

 • senso-plastykę

 • spacery i zabawy na świeżym powietrzu

Godziny pracy żłobka

Żłobek Publiczny przy ul. Radzikowskiego 100J,K oraz ul. Wizjonerów 4 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

Rekrutacja

Rekrutacja do Żłobków odbywa się w trybie ciągłym. Przyjęcia odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc. Do żłobka przyjmowane są Dzieci według poniższej kolejności:

 • Dzieci z rodzin objętych programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub programem pn. Kraków dla Rodziny „N”, których rodzice przedłożą zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych oraz deklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej 8 godzin dziennie;
 • Dzieci, których rodzice przedłożą zaświadczenie, że Dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych oraz deklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej 8 godzin dziennie;
 • Dzieci, których rodzice deklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej 8 godzin dziennie;
 • Dzieci niespełniające kryteriów określonych powyżej.

Przy zgłoszeniu Dziecka do żłobka (w formie e-mail) należy podać w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz datę urodzenia Dziecka;

2) miejsce zamieszkania Dziecka;

3) telefon kontaktowy do Rodzica/Opiekuna prawnego Dziecka;

4) dzienną liczbę godzin opieki w żłobku;

5) informację, czy rodzina objęta jest programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub programem pn. Kraków dla Rodziny „N”;

6) informację, czy Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom
ochronnym lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn
zdrowotnych,

 

Cennik


Czesne: 199 zł

Wyżywienie: 150 zł

Zajęcia dodatkowe: 83 zł

Cennik zajęć dodatkowych

Zajęcia

Opłata miesięczna

Logopedia

10 zł

J. angielski

10 zł

Rytmika i gimnastyka ogólnorozwojowa

10 zł

Muzykoterapia z graniem na instrumentach

5 zł

Plastyka + materiały plastyczne

6 zł

Teatrzyk

12 zł

Dogoterapia

12 zł

Imprezy okolicznościowe (np. Andrzejki, bale, Dzień Pluszowego Misia itp.)

6 zł

Zajęcia senso – plastyczne

6 zł

Warsztaty tematyczne (np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, powitanie pór roku, kulinarne, ruch drogowy itp.)

6 zł

Koszt rozpoczętej godziny pobytu Dziecka w żłobku po godzinie 17.00 wynosi 20 zł

Informacja o środkach finansowania zadania publicznego

Zadania publiczne w formie prowadzenia żłobków przy ul. Wizjonerów 4 (31-356) w Krakowie oraz przy ul. Radzikowskiego 100J,K (31-315) w Krakowie finansowane są ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Zachęcamy do odwiedzenia:

Żłobki Publiczne

ul. Radzikowskiego 100 J,K Kraków

ul. Wizjonerów 4, Kraków 

Tel. 509-301-283

e-mail: klubmalucha@onet.pl

 

logo kraków

Żłobki powstały i funkcjonują na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków 

Miesięczne opłaty: 

Czesne za opiekę w żłobku: 199 zł

Zajęcia dodatkowe: 83 zł

Wyżywienie: 150 zł

Zapisy przyjmujemy przez cały rok !

Żłobek ReRe-Re Kum-Kum Kum-Kum to miejsce troskliwej i profesjonalnej opieki nad dziećmi w wieku od 5 miesięcy do 3 roku życia.
Re-Re Kum-Kum spełnia najwyższe wymagania rodziców, dotyczące higieny i bezpieczeństwa najmłodszych. U nas opiekę nad Waszymi pociechami sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogów oraz opiekunek. Naszym celem jest kształcenie osobowości dziecka w najwcześniejszym okresie rozwoju.
Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego malucha odkrywamy i rozwijamy jego talenty oraz pomagamy w pokonywaniu codziennych trudności. Naszym atutem są przestronne i nowoczesne sale zabaw. Nasze zabawki, renomowanych firm (Fischer Price, Chicco, Playskool, Bright Starts, V-tech, Leap Frog) oraz przedmioty codziennego użytku posiadają atesty i certyfikaty, podobnie jak całe wyposażenie żłobka.
Żłobki Publiczne mieszczą się w dzielnicy Prądnik Biały oraz Bronowice nieopodal centrum handlowego Galeria Bronowice oraz sklepu Ikea.

Żłobek Publiczny Re-Re Kum-Kum oferuje:

 • opiekę na Dziećmi od poniedziałku do piątku
 • miłą i domową atmosferę
 • gry oraz zabawy rozwijające i stymulujące zmysły
 • rytmikę
 • naukę języka angielskiego
 • opiekę logopedyczną
 • bajkoterapię
 • muzykoterapię
 • zajęcia taneczne
 • warsztaty teatralne
 • zajęcia manualno – plastyczne
 • gimnastykę ogólnorozwojową
 • senso-plastykę
 • spacery i zabawy na świeżym powietrzu

Żłobek Publiczny przy ul. Radzikowskiego 100J,K oraz ul. Wizjonerów 4 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

Rekrutacja 

Rekrutacja do Żłobków odbywa się w trybie ciągłym. Przyjęcia odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc. Do żłobka przyjmowane są Dzieci według poniższej kolejności:

 • Dzieci z rodzin objętych programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub programem pn. Kraków dla Rodziny „N”, których rodzice przedłożą zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych oraz deklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej 8 godzin dziennie;
 • Dzieci, których rodzice przedłożą zaświadczenie, że Dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych oraz deklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej 8 godzin dziennie;
 • Dzieci, których rodzice deklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej 8 godzin dziennie;
 • dzieci niespełniające kryteriów określonych powyżej.

Zapraszamy do kontaktu oraz składania zgłoszeń poprzez e-mail: klubmalucha@onet.pl podając:

 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia Dziecka
 • miejsce zamieszkania Dziecka
 • telefon kontaktowy do Rodziców / Opiekunów prawnych
 • dzienną liczbę godzin opieki w żłobku
 • termin planowanego rozpoczęcia uczęszczania Dziecka do żłobka
 • informację w zakresie posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ / Karty Kraków dla Rodziny „N”

Cennik zajęć dodatkowych w żłobku

 

Zajęcia Opłata miesięczna
Logopedia10 zł
J. angielski10 zł
Rytmika i gimnastyka ogólnorozwojowa10 zł
Muzykoterapia z graniem na instrumentach5 zł
Plastyka + materiały plastyczne6 zł
Teatrzyk12 zł
Dogoterapia12 zł
Imprezy okolicznościowe (np. Andrzejki, bale, Dzień Pluszowego Misia itp.)6 zł
Zajęcia senso – plastyczne6 zł
Warsztaty tematyczne (np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, powitanie pór roku, kulinarne, ruch drogowy itp.)6 zł

Koszt rozpoczętej godziny pobytu Dziecka w żłobku po godzinie 17.00 wynosi 20 zł

Informacja o środkach finansowania zadania publicznego

 

Zadania publiczne w formie prowadzenia żłobków przy ul. Wizjonerów 4 (31-356) w Krakowie oraz przy ul. Radzikowskiego 100J,K (31-315) w Krakowie finansowane są ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Zachęcamy do odwiedzenia:

9

4

logo-magiczny-krakow